Opsiyonel Modüller : Dönel (PIN-ON-DISK ) Test Modülü

Opsiyonel Modüller : Dönel (PIN-ON-DISK ) Test Modülü
Opsiyonel Modüller : Dönel (PIN-ON-DISK ) Test Modülü Opsiyonel Modüller : Dönel (PIN-ON-DISK ) Test Modülü Opsiyonel Modüller : Dönel (PIN-ON-DISK ) Test Modülü
UTS Design
UTS TRIBOLOG ana platformu üzerinde blok on ring modülü kolaylıkla monte edilerek çalıştırılabilmektedir Sistem kaymalı yataklar, dişli çarklar, krank, biyel ve kam mekanizmaları gibi çizgisel ve yüzeysel konform temasta olan tribolojik sistemlerin kuru, yağlı ve ısıtılmış ortamlarda sürtünme aşınma testlerinin hassas bir şekilde yapılması için geliştirilmiştir Özel olarak geliştirilen blok ve ring konfigürasyonu sayesinde noktasal, çizgisel ve yüzeysel konform ve non konform olarak) temaslar sağlanabilmektedir

Teknik Özellikleri
ASTM D 2266 ASTM D 4172 ASTM G 132 standartlarına uygun test seçenekleri
-Sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı, uygulanan gerçek zamanlı yük, aşınma derinliği,
numune sıcaklığı ölçüm değişkenliği
-Kalite ve ölçüm hassasiyeti yüksek elektronik ve mekanik donanım
-Pin, bilye ve plaka tipi numunelerle test imkanı
-Yüksek hassasiyet ve doğrulukta kalibre edilmiş sensörlerle sürtünme ve aşınma ölçümleri
-Opsiyonel olarak sıvı, yağlı, korozif ve yüksek sıcaklık ortamları içeren modüllerle eş
çalışabilme imkanı
-Ölü ağırlık esaslı yükleme ve hassas sensörle gerçek zamanlı normal yük ölçüm opsiyonu
-Yay tahrikli dikey mekanik yükleme opsiyonu
-Servo motor üzerinden tahrik
-Servo motor sayesinde dönel modda açısal lineer (angular reciprocating) hareket imkanı
-PLC-AMI ekran üzerinden veri izleme ve kontrol opsiyonu
-Gerçek zamanlı ortam sıcaklık ve nem ölçümü ve ara yüz üzerinden izlenmesi

-Gerçek zamanlı hassas aşınma derinliği ölçüm ve kayıt opsiyonu

 Tribolog Ölçüm Grafiği

Başlıksız Belge