Opsiyonel Modüller : Lineer (Reciprocating) Test Modülü

Opsiyonel Modüller : Lineer (Reciprocating) Test Modülü
Opsiyonel Modüller : Lineer (Reciprocating) Test Modülü Opsiyonel Modüller : Lineer (Reciprocating) Test Modülü Opsiyonel Modüller : Lineer (Reciprocating) Test Modülü
UTS Design
UTS TRIBOLOG ASTM G 133 standartlarına uygun pin on disk ve ball on disk testlerini lineer ileri geri reciprocating hareket modunda yapabilmektedir. Bu hareket modülü bu tür hareket yapan sistemlerde kullanılan malzemelerin bu hareket tarzı altındaki sürtünme ve aşınma davranışını karakterize etmek için geliştirilmiştir. Sistem geniş bir parametrik seçicilikte tasarlanmıştır. Modülün mevcut ana makinaya adaptasyonu çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Teknik Özellikleri
-Lineer hareket modülü üzerinde yağlama/yağlı ortam çalışmaları
yapılabilmektedir
-Oda sıcaklığı 200°C sıcaklık aralığında kuru ve yağlı ortamlarda testler
yapılabilmektedir
-Opsiyonel olarak sağlanan özel bir modül sayesinde tribokorozyon testleri
yapılabilmektedir
-Numune üzerinde çalışma stroku kolayca değiştirilebilir
-Geniş bir geometrik değişiklikteki numuneler ile çalışılabilmektedir.
-Bu modülde de opsiyonel olarak sunulan aşınma derinliği ölçüm sensoru
ile aşınma derinliği hassas bir şekilde ölçülebilmektedir.
-Bu modül ile sürtünme kuvveti de yine elastik kol üzerinde bulunan sensor
tarafından ölçülmektedir.
-Sistemin kontrol ve veri işlemleri, özel olarak geliştirilmiş bir tribolojik ara
yüz ( TriboSoft ) yazılımı ile sağlanmaktadır.
 
Hareket Tipi/Çeşidi : Kayma/İleri Geri (Recipracating)
Numune Geometrisi : Pin, bilye, disk ve diğer özel geometriler
Yağlayıcı/Sıvı : Opsiyonel
Sürtünme/Aşınma boyu: 0-60 mm
Yazılım : Tribo Soft µ
Disk Dönme Hızı : 0-3000 d/dk
Normal Yük Standart : 0-100 N (Opsiyonel olarak artırılabilir)
Ortam Sıcaklık : Oda sıcaklığı-200 C
Sürtünme Kuvveti Ölçümü : Standart: 0-100 N (Opsiyonel olarak artırılabilir)
Bilye/ Pin Tutucu : 4-10 mm (Standart bilye/pin:6 mm)
Grafik Seçenekleri
Doğrudan
• Sürtünme katsayısı zaman/yol/ çevrim sayısı
• Sürtünme kuvveti zaman/yol/çevrim sayısı
• Aşınma derinliği zaman/yol/çevrim sayısı
• Sıcaklık zaman/yol/çevrim sayısı
Dolaylı
• Ağırlık/hacim kaybı zaman/yol/ çevrim sayısı
• Kayma hızı sürtünme katsayısı
• Yüzey basıncı sürtünme katsayısı
• Kayma hızı aşınma derinliği
• Yüzey basıncı aşınma derinliği
• Kayma hızı ağırlık/hacim kaybı
• Yüzey basıncı ağırlık/hacim kaybı
Standartlar : ASTM G133 Standard Test Method for Linearly
Reciprocating Ball on Flat Sliding Wear.
 
Başlıksız Belge